Avís legal

Avís legal

 

  1. Objecte i acceptació

El present Avís Legal regula l’accés i ús de la pàgina web www.denzelarquitectura.com des d’ara, “la Web”.

L’accés i ús de la Web confereix la condició d’usuari de la mateixa (d’ara endavant, l’”Usuari”) i implica la seva acceptació plena i sense reserves del present Avís Legal, així com de totes les condicions que s’estableixen a la mateixa.

  1. Ús de la Web

L’Usuari es compromet a utilitzar la Web i els seus continguts de forma lícita i correcta, de conformitat amb la llei, la moral i l’ordre públic. Queda prohibida qualsevol utilització amb finalitats il·lícites o que pugui causar dany o impedir el normal funcionament de la Web. L’Usuari es compromet a no causar danys als sistemes informàtics de Studio Denzel ni als d’altres usuaris de la Web.

  1. Propietat intel·lectual i industrial

Els continguts de la Web, entendint sota aquest terme, a títol enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els “Continguts”) són propietat de 0w-arquitectes o de tercers, sense que pugui entendre’s que l’accés a la Web implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial a favor de l’Usuari.

Queda prohibida la utilització dels Continguts sense l’autorització expressa de Studio Denzel o dels tercers titulars dels mateixos.

  1. Exclusió de garanties i responsabilitat

L’accés i ús de la Web es realitza sota la responsabilitat de l’Usuari. Studio Denzel no es fa responsable dels possibles errors o omissions que puguin existir en la informació proporcionada a través de la Web. Així mateix, Studio Denzel no es fa responsable dels continguts, informacions, opinions o concepts que es difonguin a través de la Web per tercers o pels pròpis Usuaris.

  1. Modificacions

Studio Denzel es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís la presentació i configuració de la Web, així com el present Avís Legal.

  1. Vigència i terminació

La prestació del servei del lloc Web té una durada indefinida. No obstant, Studio Denzel es reserva el dret de suspendre, interrompre o finalitzar la prestació del servei del lloc Web o de qualsevol dels serveis que la integren, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.

  1. Llei aplicable i jurisdicció

Per a qualsevol controvèrsia relacionada amb l’accés o ús de la Web, les parts acorden sotmetre’s als jutjats i tribunals de la ciutat de la seu de Studio Denzel, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pugui correspondre’ls. La llei aplicable serà la legislació espanyola.

 

Avís legal
Politica de privacitat
Cookies